Functietitel: Programma adviseur / projectleider (Interim opdracht)
Dienstverband: Tijdelijk
Status: Parttime
Tarief: negotiable
Gepubliceerd op: 29-11-2019
Nummer: 32192

Functieomschrijving

Plaats tewerkstelling: Schiedam
Startdatum: 02-01-2020
Aantal uren per week: gemiddeld 24 tot 36 uur
Looptijd overeenkomst: 1 jaar met optie tot verlenging
Sluitingstermijn:13-12-2019

Over DCMR:

Voor ruim 1,2 miljoen inwoners in het werkgebied streeft de DCMR Milieudienst Rijnmond naar een goede leefomgevingskwaliteit. De DCMR is de gezamenlijke milieudienst van de provincie Zuid-Holland en 15 gemeenten. De DCMR werkt in opdracht van lokale en regionale overheden aan een leefbare en veilige regio voor de mensen die er wonen en werken.

Dat doen we door:

 • opleggen en controleren van milieuregels en veiligheidsregels;
 • maken van vergunningen;
 • monitoren van milieukwaliteit;
 • adviseren over milieu en veiligheid; 
 • optreden bij overlast en incidenten.

Behoefte:

De DCMR is op zoek naar een (programma)adviseur / projectleider voor het programma “Altijd Actuele Digitale Vergunning (AADV)”. De DCMR wil met een altijd actuele digitale vergunning de vergunningprocedure stroomlijnen en verbeteren waarbij voor bevoegd gezag en bedrijfsleven lastenreductie en optimalisatie van procedures wordt bereikt. Door digitalisering kan de toegankelijkheid en kenbaarheid van geldende regels (uit vergunningen en amvb’s; algemene maatregel van bestuur) worden vergroot om zo tot voordelen voor bevoegd gezag en bedrijfsleven te komen.

Een korte animatie over het programma “Altijd Actuele Digitale Vergunning (AADV)” kunt u vinden via de link https://youtu.be/t4_LnpgwC5U.

Opdracht omschrijving:

De DCMR is op zoek naar een zeer ervaren (programma)adviseur / projectleider bij het programma AADV. Kerntaak is het inhoudelijk adviseren van het kernteam (team dat het programma aanstuurt) en van projectleiders van andere projecten binnen het programma. De adviezen hebben betrekking op het digitaliseren van (het) vergunningen(proces) waarbij rekening gehouden dient te worden met landelijke ontwikkelingen als de komst van de Omgevingswet en het bijbehorend digitaal stelsel. Naast deze adviestaak dient ook de rol van (inhoudelijk en procesmatig) projectleider ingevuld te worden. Het eerste uit te voeren project betreft het inventariseren en analyseren van informatiebronnen die in het vergunningenproces gebruikt worden (zie onderstaande beschrijving). De gezochte kandidaat heeft veel recente kennis en ervaring met vergunningverlening (van complexe bedrijven) en beschikt daarnaast over projectleider vaardigheden.

Het doel van project is:

 • Inzicht verschaffen in de informatiebronnen die bedrijven en hun adviseurs gebruiken en de wijze waarop zij gegevens/informatie daaruit gebruiken bij het opstellen van de vergunningaanvraag;
 • De mate waarin deze bronnen en het gebruik van informatie overeenkomsten vertonen met de bronnen en informatie die het bevoegd gezag gebruikt bij toetsing van de aanvraag en het opstellen van de vergunning;
 • De ‘kwaliteit’ van deze informatie(-bronnen) en de mate waarin deze ‘datakwaliteit’ een basis kan vormen voor versnelling van de vergunningverlening.

Het resultaat van het project is:

 • Een inventarisatie van beschikbare data- en informatiebronnen die gebruikt worden voor aanvragen en het verlenen van vergunningen, een beeld van de ‘datakwaliteit’ van die bronnen en hoe het gebruik en beheer daarvan geregeld is;
 • Het toetsen a.d.h.v. concrete casuïstiek met bedrijven en specialisten/vergunningverleners hoe deze bronnen en informatie worden gebruikt, welke verbetering hierin te bereiken is en hoeverre kwaliteitswaarborgen voorhanden zijn waarmee versnelling en verbetering in procedures mogelijk is;
 • Een voorstel met mogelijke verbeteringen/oplossingsrichtingen waarmee versnelling en verbetering in vergunningverleningsprocedures te bereiken is.

Contacten:

 • Bedrijven;
 • Adviesbureaus;
 • DCMR adviseurs, vergunningverleners en toezichthouders;
 • De stakeholders bij het project;
 • De provincie Zuid-Holland.

Opleiding:

Een afgeronde milieutechnische WO opleiding.

Eisen:

 • Aantoonbare ruime werkervaring (minimaal 5 jaar recente ervaring) en kennis met projectleiding en advisering/uitvoering op milieutechnisch gebied met het accent op het opstellen van Wabo vergunningaanvragen (vanuit de complexe industrie) en Wabo vergunningen bij de complexe industrie (vanuit de overheid).
 • Kennis en voldoende begrip van het AADV-concept, en de consolidatie-problematiek in het bestand van vergunningen en besluiten.

Wensen:

 • Kennis en ervaring met landelijke ontwikkeling rondom de Omgevingswet;
 • Ervaring en affiniteit met gegevensmanagement en informatievoorziening;
 • Kennis van digitale systemen voor Wabo vergunningverlening.

Competenties:
Van de kandidaat wordt verwacht dat hij/zij beschikt over:

 • Sterke analytische vaardigheden;
 • Visie en creatief (out of the box) denken, met behoud van focus op het resultaat;
 • Communicatieve en onderzoeks-/adviesvaardigheden;
 • Flexibiliteit in planning en uitvoering van werkzaamheden;
 • Samenwerkingsgericht, teamplayer;
 • Motiveren en overtuigen.